Nieuws & Publicaties

Categorieën
Sorteren op

Regelmatig wordt voor leden een NVGA-nieuwsbrief uitgegeven waarin wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor gevolmachtigden. Tevens wordt verslag gedaan van de activiteiten van de NVGA en van de contacten met de volmachtgevers. U kunt zich gratis op deze nieuwsbrief abonneren. Over specifieke onderwerpen worden separaat circulaires verzonden.

Verder verschijnt drie maal per jaar GA Magazine, een tijdschrift van de NVGA waarin informatie wordt gegeven over de activiteiten en standpunten van de NVGA en ontwikkelingen binnen de volmachtmarkt. NVGA-leden, verzekeraars en personen die actief zijn in de volmachtmarkt kunnen zich hierop abonneren.

Raadpleeg voor uitgebreide en actuele informatie regelmatig de NVGA-site. Het besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor leden.