Informatie Directe Schadeafhandeling

Startdatum Directe Schadeafhandeling

Vanaf 1 juli start de verzekeringsbranche met de Directe Schadeafhandeling, een nieuw dienstverleningsconcept, waarbij de verzekeraar of gevolmachtigde de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten kan afhandelen. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvoor die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade sneller en eenvoudiger worden afgehandeld, om daarmee de klanttevredenheid te vergroten.

Gefaseerde implementatie bij gevolmachtigden

De afgelopen periode hebben alle betrokkenen hard gewerkt om de datum van 1 juli 2021 te halen. Voor verzekeraars en een deel van de gevolmachtigden is dat ook gelukt, zij bijten op 1 juli de spits af. Goed nieuws dus en een hele prestatie! Een aantal volmachtkantoren gaat deze datum van 1 juli door systeemtechnische uitdagingen helaas niet redden. Zij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31-12-2021, implementeren. Wel handelen zij vanaf 1 juli de ‘binnenkomende’ DSA-claims van anderen af.

Verzekeraars die niet op 1 juli gereed zijn moeten voor 1 juli dispensatie aanvragen bij het Verbond van Verzekeraars. Gevolmachtigden die op 1 juli nog niet gereed zijn communiceren hierover met hun volmachtverzekeraars.