NVGA Academy start 8 juni met 1ste sessie Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

Met ingang van 8 juni 2022 gaat de NVGA Academy weer van start. In deze NVGA Academy zullen de NVGA en de Stichting Assurantie Registratie (SAR) nauw samenwerken om invulling te geven aan de doelstelling om de kennis en kunde van medewerkers van Gevolmachtigd Agent-kantoren (GA) naar een hoger niveau te tillen.

De SAR heeft een aantal praktijkgerichte cursussen ontwikkeld voor medewerkers van GA-kantoren, waarbij de belangrijkste onderwerpen zijn POG, Klantbelang Centraal, Werkprogramma Risicobeheersing, Informatiebeveiliging en AVG (incl. leidraad IT) en Actualiteiten voor de GA. In de periode juni tot en met november zullen er maandelijks bijeenkomsten in het kader van de NVGA Academy worden georganiseerd waarin deze onderwerpen centraal staan.

De trainingen zijn vooral gericht op medewerkers van volmachtkantoren die niet in het GA-register zijn ingeschreven, maar zich bezighouden met onderdelen van de werkprocessen binnen een volmachtkantoor. Gebleken is dat het van belang is dat deze onderwerpen organisatiebreed gedragen worden.

De bijeenkomsten zijn praktijkgericht, hebben een beperkte groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers, zijn interactief en bieden veel gelegenheid tot ‘praktijkoefeningen’. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten die veel werkervaring en affiniteit hebben met de werkprocessen binnen volmachtkantoren. De trainingen beginnen om 09.30 uur en duren tot 17.00 uur en vinden plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

Eerste bijeenkomst 8 juni 2022 – Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten door Ronald Markus
Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is in de volmachtbranche breed geaccepteerd als basis voor het beheersen van de risico’s en de communicatie daarover met de volmachtgever(s). De volmachtbranche (gevolmachtigde agenten, volmachtgevers en accountant) heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met dit Werkprogramma. Vanaf 2022 is het Werkprogramma te vinden op het Volmachtplein.

Deze NVGA Academy is bedoeld voor degenen die niet in het RGA-register staan ingeschreven, maar in hun praktijk wel met het Werkprogramma te maken hebben, bijvoorbeeld omdat ze taken moeten uitvoeren.

Hoe pak je dat nu aan? Hoe werkt het dashboard eigenlijk? Wat wordt er precies van je verwacht als je een taak behandelt? Welke documenten voeg je toe (en welke niet)? Hoe doen anderen dat eigenlijk? Wat doen verzekeraars (volmachtgevers) met de informatie? Zijn er nog nieuwe inzichten naar aanleiding van ervaringen van gebruikers? Deze vragen komen tijdens de NVGA Academy aan bod.

Voor het volledige programma van de NVGA Academy en aanmelden klik je hier.