Verbond en NVGA presenteren VSV 2021 en VPV 2021

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en een Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt. Met de nieuwste VSV 2021 en VPV 2021 kunnen verzekeraars en gevolmachtigden voldoen aan de allerlaatste wet- en regelgeving, waaronder de POG-vereisten (voorheen PARP genoemd) en de bekende Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden.

De NVGA en het Verbond hebben de vorig jaar gemoderniseerde en beter leesbare VSV en VPV op sommige punten verduidelijkt én hebben onder meer de POG-vereisten uit Hoofdstuk II en III van Verordening (EU) 2017/2358 uitgebreider beschreven.

De documenten zijn voor NVGA-leden te downloaden op het extranet.

De Gevolmachtigde en de volmachtverzekeraar handelen bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst volgens de zelfregulering en overige regels (en leidraden), zoals gepubliceerd op www.verzekeraars.nl, www.nvga.org en www.volmachtbeheer.nl.

Alle zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars die voor verzekeraar en gevolmachtigde geldt, is te vinden via de Digiwijzer Zelfregulering.