Win jij de NVGA AM Innovatieprijs?

In de volmachtmarkt volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. De toegenomen druk vanuit toezichthouders en de druk op marges, zorgt voor een continue professionaliseringsslag die de roep om innovatieve oplossingen en efficiency aanwakkert. AM en de NVGA hebben de handen daarom wederom ineen geslagen om de innovatiekracht binnen de volmachtbranche te stimuleren. Nadat de prijs in 2020 moest worden geannuleerd vanwege Corona, staat er op 14 april 2022, tijdens het NVGA-congres in het Nationaal Militair Museum te Soest, weer een feestelijke uitreiking te wachten.

De huidige ontwikkelingen in de volmachtmarkt vragen om creativiteit en innovatie. Zo zijn er de afgelopen jaren nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan die het mogelijk maken om processen kostenefficiënter te maken. Daarnaast wordt de rol voor slimme IT-oplossingen groter. Niet alleen ter bevordering van de efficiency en compliance, maar juist voor oplossingen die tegelijkertijd waarde toevoegen aan de kwaliteit van de dienstverlening voor de klant.

Valentina Visser, bestuurslid en portefeuillehouder Innovatie van de NVGA: ‘Het is heel belangrijk dat wij als branche blijven innoveren en dat de NVGA dit als brancheorganisatie stimuleert en faciliteert. Dat geldt overigens niet alleen voor volmachtbedrijven, maar voor iedereen die werkzaam is binnen de keten. We moedigen daarom verzekeraars en andere ketenpartners, zoals toeleveranciers of start-ups met een goed idee ook aan om zich in te schrijven.’

De prijs dient als podium voor de inschrijver, iets wat de innovaties én de bedrijven erachter ten goede komt. Alexander van Eerden, CEO van Building Blocks en winnaar van de innovatieprijs van 2019: ‘Het winnen van de prijs had eigenlijk een tweeledig effect. Allereerst was het voor onze bestaande klanten een bekrachtiging van hun keuze voor ons. We zijn een relatief jonge partij en de prijs gaf het effect van een keurmerk. Daarnaast gingen er na het winnen van de prijs veel deuren voor ons open bij nieuwe opdrachtgevers. Het winnen van de innovatieprijs heeft ons dus zeker veel gebracht.’

Dat de prijs alleen interessant zou zijn voor bedrijven die iets in de IT doen, is geheel onterecht. Valentina: ‘We denken bij innovatie al gauw aan een nieuwe app of IT-oplossing, maar nieuwe vormen van samenwerking, procesvormgeving of klantbediening zijn uiteraard ook welkom. Als jouw innovatie een mooie bijdrage aan de volmachtketen van de toekomst kan leveren, schrijf je dan in!’

Schrijf je nu in!

De inschrijving voor de NVGA AM innovatieprijs staat open tot 14 januari 2022. Om je innovatie in te schrijven download je het inschrijfformulier. Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van de NVGA: info@nvga.org.

Contact secretariaat