Klachtenreglement

Tijdens de op 18 april 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering hebben de leden ingestemd met het voorgestelde Klachtenreglement NVGA. Dit betekent dat per die datum financiële dienstverleners klachten over leden kunnen indienen. Deze klachten worden door een speciaal voor dat doel geïnstalleerde onafhankelijke Klachtencommissie behandeld.

De NVGA streeft een hoog kwaliteitsniveau na. Daar hoort bij dat zij openstaat voor klachten van partijen met wie de leden nauw samenwerken, zijnde de financiële dienstverleners (in de zin van de Wft). Doel is op die manier alsnog tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen én om eventuele verbeteringen – op welk gebied dan ook – (vanuit de NVGA) door te voeren. Overigens kan een klacht tegen een lid ook door een ander lid worden ingediend.

Ingediende klachten worden in behandeling genomen door een onafhankelijke Klachtencommissie die speciaal voor dit doel is geïnstalleerd.

Zoals geformuleerd in het Klachtenreglement moet de voorzitter een juridische geschoolde externe zijn en mogen maximaal twee commissieleden lid zijn van de Vereniging. In totaal mogen er tenminste twee en maximaal vier commissieleden worden benoemd.

Klachtencommisie

Tijdens de ledenvergadering van 18 april 2018 werden de volgende personen benoemd:

  • Dr. Cees de Jong, Consultant Regulering & Toezicht, voorzitter
  • Marcel van Loon, Van Loon Volmacht BV, lid.
  • Voor de derde persoon staat nog een vacature open. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@nvga.org.

Contact

Wat kunnen wij voor u betekenen?