Bestuur

Het bestuur van de NVGA vertegenwoordigt de vereniging naar haar leden en andere stakeholders, zoals verzekeraars, toezichthouder en businesspartners.

De bestuursleden hebben een eigen functie en takenpakket. Daarnaast worden de commissies geleid door een bestuurslid.

Agenda 2021

Alle onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn worden besproken binnen het bestuur. Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Members

Jorg Roodbeen

magazine

Release September 2021

Altijd een digitale kopie van GA-Magazine